Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Recovery Menu
#1
W tym "poradniku" dowiesz się jak krok po kroku wejść do reconvery menu w PS3. Zaczynajmy:1. Jeżeli twoja konsola jest uruchomiona wyłącz ją.2. Przytrzymaj przycisk zasilania. Konsola powinna się włączyć i wyłączyć.3. Gdy wykonasz krok 2 i konsola będzie wyłączona, ponownie przytrzymaj przycisk zasilania. 4. Po usłyszeniu dwóch sygnałów zwolnij palec z przycisku.Po poprawnym wykonaniu tych czynności na ekranie pojawi się reconvery menu:
UWAGA!Zgodnie z ustawą Dz.U.1994 Nr 24 poz.83 o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabraniam kategorycznie na kopiowanie w/w poradnika bez mojej pisemnej zgody. Każda próba kopiowania, udostępniania zakończy się skierowaniem sprawy do odpowiedniego organu rządowego
.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)